De Halve Compagnie Artillerie der Dienstdoende                      Schutterij van 's-Hertogenbosch
  "1813-1907"

Foto's diverse optredens:

De onderstaande foto's van de afgelopen 30 jaar geven een goede indruk van wie we zijn en wat we doen.