De Halve Compagnie Artillerie der Dienstdoende                      Schutterij van 's-Hertogenbosch
  "1813-1907"

Wie zijn wij?

Wij zijn een historische groep,  die de vestingstad 's-Hertogenbosch een warm hart toedraagt.

Met deze historische groep hebben we diverse actieve optredens in Nederland en België.


Historie van de schutterij:

De volledige naam van onze vereniging is: 

De Halve Kompagnie Artillerie der Dienstdoende Schutterij van ’s-Hertogenbosch 1813-1907.

Onze vereniging richt zich vooral op de periode 1830-1831, de tijd van de Belgische Opstand en de Tiendaagse Veldtocht.
Hierin speelde de Schutterij een actieve rol.
De Schutterij laat zien hoe het garnizoensleven er uitzag in de vestigingsstad ’s-Hertogenbosch.

Bossche locaties:
Op de Citadel kunt u zien hoe het kazerneleven er rond 1830 uit zag.
’s-Hertogenbosch beschikte over vijf compagnieën infanterie en een halve compagnie artillerie.
Op de Citadel staan twee vestingkanonnen waarmee destijds de kanonsexercitie werd uitgeoefend.
Tijdens Broedertwist waren er in de stad regelmatig soldaten te zien.

De Uilenburg,  in de historische binnenstad van ’s-Hertogenbosch, vormt het toneel voor stadspatrouilles en exercities.

België:
De Halve Kompagnie Artillerie schenkt aandacht aan de historische gebeurtenissen tijdens de Belgische Opstand.
Zo is de Schutterij sinds 2005 bij de herdenking van Graaf de Merode.
Frédéric de Merode raakte bij Berchem dodelijk gewond toen hij in de voorhoede van de Patriotten optrok richting Antwerpen.
Hij werd door zijn kameraden gered uit handen van de oprukkende Nederlandse fuseliers maar stierf enige dagen later.

Sinds september 2006 is de Schutterij ieder jaar aanwezig bij de herdenkingsplechtigheden in Brussel bij de Congreskolom en het Martelaren monument.
Hiermee brengen wij een eerbetoon aan de Belgische slachtoffers tijdens de gevechten in Brussel.

Regelmatig wordt de Bossche schutterij door Belgische organisaties gevraagd om  de schermutselingen tegen de Patriotten ten tijden van de septemberopstand in 1830 en de Tiendaagse Veldtocht in 1831 na te spelen.

Evenementen:
De Schutterij heeft als Napoleontische artillerie ook meegedaan aan de Slag bij Waterloo en de Slag om Bourtange (1814) en een aantal keren opgetreden tijdens de Nationale Taptoe in Breda en ‘s-Hertogenbosch.
Uiteraard zijn we ook aanwezig bij vieringen van vestingdagen en diverse historische evenementen.

Klik hier voor een diavoorstelling met meer informatie en  foto's.